top of page

בדיקת התכנות לבנייה והתחדשות עירונית

  • 45 minutes
  • 1,890 שקלים חדשים
  • Customer's Place

Service Description

מה פוטנציאל הבינוי הטמון בחלקה ? אילו תכניות בניין עיר (תב"ע) חלות על המגרש ? כמה קומות ? מה הייעוד ? כל הנדרש לנו זה כתובת או גוש וחלקה על למנת לחשוף בפניכם את הפוטנציאל הגלום בשטח שלכם. לאחר חקירה מעמיקה של השטח והצלבת התכניות התקפות באיזור גם נפגש עם העירייה ונעגן את המידע באופן רשמי


Contact Details

055-9988946

kotlarben@gmail.com

Tel Aviv, Israel


bottom of page